Lambertseter ungdomskorps

Vår organisasjon

Styret og komiteer

Lambertseter Ungdomskorps ledes av et styre på syv medlemmer.
Leder
Nestleder
Sekretær
og 4 styremedlemmer 

Arbeidet er delt inn i: note, finans, rekvisita, rekruttering, arrangement og IT.

Notekomiteen har ansvar for å velge ut notene vi skal spille. De skal også holde notearkivet vårt - på rundt 900 titler - ajour.

Finanskomiteen har det overordnede ansvaret for korpsets økonomi.

Rekvisitakomiteen(Sekretær)  Ansvar for den daglige administrasjonen av korpset i samarbeid med leder.

Rekrutteringskomiteen skal holde kontakt med skolekorpsene LUK sogner til. Alle nye medlemmer får også sin uniform fra denne komiteen.

Arrangementkomiteen har ansvaret for alle turer av større og mindre format. Tar vare på hele korpset ved å arrangere julebord, rebusløp, gallaer og andre festlige arrangementer. De er muligens den mest sosiale komiteen i korpset.
Komiteen har også ansvar for seminarene.

IT komiteen skal ha ansvaret for LUK’s hjemmeside luk.no samt etablering og vedlikehold av et nytt planlagt elektronisk arkiv.