Vår historie

I korpsprotokollen fra 1966 står det: "I lengre tid har det vært et ønske fra tidligere musikanter ved Lambertseter skoles guttekorps å starte et ungdomskorps". 

Primus motor for arbeidet med å starte ungdomskorpset var den nå avdøde O. A. Sørborg. I april 1966 samlet han åtte ungdommer til et møte. Dette førte til at Lambertseter Ungdomskorps ble stiftet. Det første styret ble valgt 21. oktober 1966 med O. A. Sørborg som formann. 

Stiftelsesdatoen for korpset ble bestemt til 15. august 1966. Som dirigent sa musikkløytnant Asbjørn Mathisen seg villig. Han jobbet til og med gratis. 

Korpsets første musikalske opptreden var selveste 17. mai 1967. Med "Tiger Rag" og "Graf Zeppelin" på repertoaret marsjerte omlag 20 musikanter i bukser eller skjørt og blazere rundt på Lambertseter. Skikkelige uniformer fikk korpset først i 1971. Den første konserten holdt LUK i nåværende Lambertseter videregående skoles aula 4. desember 1968. 

Arbeidsoppgavene var mange for korpset den første tiden. Hovedoppgavene for det første styret var å verve nye medlemmer og skaffe penger for å tilbakebetale et instrumentlån på 20 000 kroner. Som hovedgeskjeft drev derfor korpset med papirinnsamling. Men det å få nye medlemmer var heller ikke enkelt. I november 1967 besto korpset av 22 aktive. I tillegg ble det gitt verdifull hjelp fra skolekorpsene i sognet når disse ikke hadde egne oppdrag. I 1971 trakk O. A. Sørborg seg som formann - pionerepoken var slutt. Sørborg ble utnevnt til korpsets 1. æresmedlem i 1971. 

I årene som nå fulgte fikk korpset et sterkt tilsig av nye medlemmer, og korpset var i klar fremgang. I 1974 trakk musikkløytnant Mathisen seg tilbake. Atmosfæren han skapte og etterlot ble en del av korpsets personlighet. I 1974 ble han utnevnt til korpsets 2. æresmedlem. 

I 1980 utnevnte korpset sitt 3. æresmedlem - Arne Bergli. Han ble utnevnt for sin uselviske innsats både i styret og som tilrettelegger av ulike praktiske oppgaver. 

På jubileumskonserten i 2001 ble Dag Olaf Foss utnevnt som 4. æresmedlem av LUK etter 17 år som dirigent. 

Korpsets 40 års jubileumskonset ble holdt 4. november 2006. Da ble Helge Lauritsen og Ulf Hestnæs utnevnt til æresmedlemmer av LUK. Disse har vært medlemmer av LUK fra stiftelsen i 1966, og ble hedret for lang og tro tjeneste, og for deres innsats for korpset gjennom 40 år.

LUK i årstall
Noen årstall er viktigere enn andre i LUKs historie. 

1966: korpset stiftes. 
1967: første opptreden. 
1968: første konsert. 
1971: første uniformen. 
1974: Asbjørn Mathisen, korpsets første dirigent, går av. 
1976: LUK feirer 10 års jubileum. 
1986: LUK 20 år. Jubileumsturen går til Jersey. 
1996: LUK 30 år. 2001: Dag Foss trekker seg etter 17 år som dirigent. 
2001: LUK er 35 år. 
2002: Stein Wilsbeck overtar dirigentrollen etter Dag Foss. 
2005: Lars Igesund dirigerer LUK til 2010. 
2006: LUK er 40 år og jubileumsturen går til Praha. 
2010: Petter Langfeldt Carlsen blir dirigent for LUK. 
2011: Per Harald Molvig overtar dirigentrollen. 
2011: LUK feirer 45 år og turen går til Dublin. 
2015: Erik Eilertsen overtar dirigentrollen. 
2016: LUK er 50 år. Nye uniformer til jubileet. 
2017: Freddy Bagge overtar dirigentrollen 
2017: Jon Terje Svendsen overtar dirigentrollen 
2018: Sebastian Haukås overtar dirigentrollen 
2019: Jarle Storløkken overtar dirigentrollen
2020: LUK feirer 55 år med jubileumstur til Lillehammer.

Uniformen vår
LUKs uniform består av jakke, bukse, hatt, hvite vanter, mørke strømper og sorte sko.
Vi har også en "uformell" uniform som benyttes blant annet ved nyttårskonserten. Denne består av privat sort tøy.

Søk
Driftes av Styreportalen AS